Upravno vijeće čine:
Hrvoje Jezidžić - predsjednik
Tomislav Šimičević
Ivan Bekavac
Zdravko Huber - predstavnik stručnog vijeća
Željko Šustra - predstavnik radnika

Ravnatelj
Mladen Novosel, dipl. ing.
e-mail: mladen.novosel@ztm.hr

Služba za inovacije, projekte i sigurnost podataka
Pomoćnik ravnatelja
Zdravko Huber, dipl.ing
e-mail: zdravko.huber@ztm.hr

Služba za informacijske tehnologije i integraciju
Pomoćnik ravnatelja
Zoran Zorica, struč. spec. ing. techn. inf.
e-mail: zoran.zorica@ztm.hr

Služba za opće i pravne poslove
 

Služba za ekonomske poslove
Pomoćnik ravnatelja
Željko Šustra, dipl. oec.
e-mail: zeljko.sustra@ztm.hr