24.01.18 - OBAVIJEST - e-Usavršavanje 25.01.2018.

Zbog iznenadne spriječenosti predavača predavanje u programu e-Usavršavanja "Enteralna prehrana kod kuće" planirano za 25.01.2018. za lokacije Hvar, Vis, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka se odgađa te će se održati u četvrtak 01.02.2018. godine. Ispričavamo se svima zbog ove promjene termina.

10.11.17 - XIV. Radionica - Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku
XIV. Radionica - Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku
 
Dana 10. studenog 2017. u dvorani Botteri u KBC Zagreb održat će se XIV. radionica Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku.
 
 
Putem mreže telemedicinskih centara radionica će biti praćena u 13 općih/županijskih bolnica video konferencijskim putem (OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar).
 
Program se također može pratiti i uživo na YouTube kanalu.

 

14.07.17 - Natječaj za zapošljavanje
Hrvatski zavod za telemedicinu trenutno nema otvorenih natječaj za zapošljavanje.
31.10.16 - XIII. Radionica - Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku
XIII. Radionica - Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku
 
Dana 11. studenog 2016. u dvorani Botteri u KBC Zagreb održati će se XIII. radionica Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku sa temama: ekstremna endoskopija i moduli osposobljavanja endoskopičara.
 
Prikaz algoritmama u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku. Prijenos demonstracija procedura u živo. Prijedlog radnih skupina za standardizaciju i kontrolu kvalitete u enteroskopiji i video kapsula enteroskopija u RH. Ekstremna endoskopija. Moduli osposobljavanja enodoskopičara u RH.
 
Program radionice na hrv. i engl. jeziku
 
Putem mreže telemedicinskih centara radionica će biti praćena u 10 općih/županiskih bolnica video konferencijskim putem (ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac).

 

08.09.16 - Natječaj za zapošljavanje

Hrvatski zavod za telemedicinu objavio je natječaj za zapošljavanje.

Više informacija možete pronaći ovdje.

05.05.16 - Materijali za e-Usavršavanje

Od 5.5.2016. materijali za e-Usavršavanje više neće biti slani poštom.

Materijali se mogu preuzeti na rasporedu predavanja

22.04.16 - Telemedicina za pacijente na kvarnerskim otocima

Putem sustava telemedicine riječki su neurolozi u posljednja tri mjeseca obavili više od 50 neuroloških pregleda na kvarnerskim otocima.

Time su zdravstveno ugroženi otočani pošteđeni dugog i mukotrpnog dolaska na kliniku u Rijeku, a ni liječnici ne moraju na teren, čime se, uz brzinu i pravodobnost, postižu znatne uštede. Telemedicinski pregled izgleda ovako: uz pacijenta i ekran u ordinaciji otočnog Doma zdravlja je medicinska sestra. Ona asistira liječniku u KBC-u Rijeka koji opet preko ekrana i sofisticiranih kamera - obavlja detaljan pregled.


Telemedicinski neurološki pregledi održavaju se dva puta mjesečno. Zbog sve većeg zanimanja bit će i češće. U planu je i skora organizacija telemedicinskih usluga hitne pomoći.

Izvor

28.05.15 - Hrvatska komora zdravstvenih radnika u programu e-Usavršavanja

Želimo obavijestiti sve zdravstvene radnike članove Hrvatske komore zdravstvenih radnika - HKZR (sva 4 strukovna razreda) o vrednovanju predavanja programa e-Usavršavanja.

Vrednovanje programa počinje s već najavljenim predavanjem “Prva medicinska pomoć u ronjenju - komunikacija i suradnja” dana 18. lipnja 2015. godine. Molimo zdravstvene radnike članove HKZR upis svojih podataka u odgovarajuće evidencijske liste koje će biti pravovremeno dostavljene na lokacije predavanja. Informacije o programu e-Usavršavanja i rasporedu predavanja, te primjerci evidencijskih listi mogu se pronaći na ovim web stranicama pod dijelom “e-Usavršavanje”.

Za sve upite slobodno nas kontaktirajte.

28.05.15 - Ambulanta Cres novi sudionik programa e-Usavršavanja

Ambulanta Cres Doma zdravlja Primorsko-goranske županije novi je sudionik u programu e-Usavršavanja u organizaciji Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

Svi zdravstveni radnici iz Cresa i okolice mogu prisustvovati predavanjima programa e-Usavršavanja počevši s već najavljenim predavanjem “Prva medicinska pomoć u ronjenju - komunikacija i suradnja” dana 18. lipnja 2015. godine.

Predavanja se mogu pratiti u prostoru telemedicinskog centra gdje će biti dostupni materijali i evidencijske liste za slušače. Uključenjem ambulante Cres želimo izaći u susret svim zdravstvenim radnicima na Cresu i okolici kako bi im približili stručne sadržaje, obzirom na veliki broj zdravstvenih radnika s Cresa koji su putovali u Mali Lošinj pratiti program e-Usavršavanja.

22.04.15 - Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji

Nacionalno zdravstveno vijeće Ministarstva zdravlja dalo je prijedlog ministru zdravlja da se Klinika za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb odredi Referentnim centrom Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji. Rješenjem ministra zdravlja od 16. travnja 2015. godine (NN 46/15) Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb dodijeljuje se naziv “Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji” na vrijeme od 5 godina.

Dodijela naziva referentnog centra rezultat je uspješnog rada telemedicinskog specijalističkog centra TMSC-042 za telemedicinske usluge u gastroenterologiji osnovanog početkom 2013. godine na Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, u sklopu osnovne mreže telemedicinskih centara. Putem ovog telemedicinskog centra pružena je specijalistička podrška - druga mišljenja, konzulatcije i savjeti pri dijagnozi prema općim bolnicama u predjelu središnje i istočne Hrvatske. Za dijagnozu se koriste digitalne snimke pacijenata s endoskopa i kolonoskopa na udaljenim lokacijama koje se šalju prema specijalistima putem mreže telemedicinskih centara.

Ovim putem čestitamo Kliničkom bolničkom centru Zagreb i zahvaljujemo na suradnji djelatnicima Zavoda za gastroenterologiju te svim ostalim zdravstvenim radnicima uključenima u obavljanje telemedicinskih usluga iz gastroenterologije.

Pages