30.11.12 - Nove izmjene i dopune mreže telemedicinskih centara

Na temelju članka 34.a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu, ministar zdravlja donosi izmjene i dopune mreže telemedicinskih centara. [hr]

30.11.12 - Razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu

Vlada Republike Hrvatske razriješila je Renata Mittemayera, dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu te je Hrvoje Iveković imenovan novim predsjednikom. Razriješeni su i članovi Dubravka Jadro, Ivan Medved, Nina Skorin Kapov i Gojko Buljat. Novim članicama Upravnog vijeća imenovane su Zdravka Šindik i Vesna Martek-Radonić. [hr]

23.10.12 - Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine

Dana 05.10.2012. godine u Narodnim novinama broj 110/12 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. godine

08.08.12 - Objavljene izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

25. srpnja 2012. godine u Narodnim novinama broj 85/2012 objavljene su izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara, koje možete pogledati ovdje. Pročišćeni popis telemedicinskih centara u osnovnoj mreži možete naći na ovim web stranicama, pod dijelom Mreža telemedicinskih centara, ili ovdje.

06.02.12 - e-Usavršavanje - izmjena termina predavanja "Ozljede šake" sa 09.02. na 16.02. 2012.

Zbog izvanrednih vremenskih neprilika nismo u mogućnosti održati predavanje "Ozljede šake" u programu e-Usavršavanja na dan 09. veljače 2012. godine. Navedeno predavanje biti će održano na dan 16. veljače 2012. godine u 13:00h, za lokacije Supetar, Korčula, Vela Luka, Lastovo, Mljet i Metković. Detalje možete pronaći u rasporedu programa e-Usavršavanja.

14.12.11 - Objavljeni novi Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine i Mreža telemedicinskih centara

01. prosinca 2011. u Narodnim Novinama broj 138/2011. objavljeni su novi Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine i Mreža telemedicinskih centara koji su stupili na snagu 11. prosinca 2011. godine.

   Novi Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine donosi:mogućnost pružanja hitnih telemedicinskih usluga u vozilima i brodovima hitne medicinske pomoći,

 • ukidanje odobrenja za rad zdravstvenih radnika,
 • detaljno opisan i defniran postupak izdavanja odobrenja za rad telemedicinskih centara
 • uvođenje mogućnosti korištenja elektroničkog potpisa za autorizaciju, potpisivanje i provjeru vjerodostojnosti medicinske dokumentacije,
 • te brojne druge izmjene.

 

  Nova Mreža telemedicinskih centara obuhvaća osnovnu mrežu telemedicinskih centara uključujući:

 • telemedicinske specijalističke centre,
 • telemedicinske pristupne centre na primarnoj razini zdravstvene zaštite,
 • telemedicinske pristupne centre za laboratorijsku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i dijalizu na primarnoj razini zdravstvene zaštite,
 • telemedicinske pristupne centre za djelatnost radiologije, kirurgije, neurokirurgije i neurologije na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite,
 • telemedicinske pristupne centre za djelatnost transfuzijske medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite
 • te telemedicinske pristupne centre za djelatnost hitne medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

 

30.06.11 - Izvršeno je preuzimanje jednog dijela donacije tvrtke Vams tec d.o.o.

Izvršeno je preuzimanje jednog dijela donacije tvrtke Vams tec d.o.o. Hrvatskom zavodu za telemedicinu. Vams tec d.o.o. kao domaći proizvođač telemedicinskih softverskih rješenja te radioloških RIS i PACS sustava donirao je Hrvatskom zavodu za telemedicinu radiološki i teleradiološki softver u vrijednosti 412,000.00 kn bez PDV-a za uspostavu telemedicinskih centara u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara. Hrvatski zavod za telemedcinu preuzeo je jedan dio donacije te u suradnji s tvrtkom Vams tec uspostavio telemedicinske centre u Kliničkom bolničkom centru "Sestara Milosrdnica", Općoj bolnici Bjelovar i Kliničkom bolničkom centru Zagreb - Klinika za neurokirurgiju te je u pripremi uspostava telemedicinskih centara na lokacijama Kliničke bolnice Dubrava, Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice Pakrac. Uspostavom telemedicinskih centara na navedenim lokacijama provesti će se cijela donacija tvrtke Vams tec d.o.o.. Hrvatski zavod za telemedicinu zahvalan je donatorima na doniranom softveru kojim je omogućno pružanje telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije u osnovnoj mreži telemedicinskih centara.

19.05.11 - Potpisan sporazum o suradnji između tvrtke Infomedica d.o.o. i Hrvatskog zavoda za telemedicinu

18. svibnja 2011. u Splitu potpisan je sporazum o suradnji na uspostavi sustava za telemedicinske usluge razmjene digitalnog radiološkog slikovnog materijama i nalaza.

Cilj suradnje jest postizanje rasta učinkovitosti u primjeni informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu, razvijanje zdravstvenih usluga u području radiologije, neurologije, traumatologije, kirurgije i neurokirurgije uz pravovremeni pristup medicinskim informacijama, unapređenje aktivnosti i osiguranje kvalitete na područjima od interesa obiju strana, u cilju olakšanog pružanja zdravstvene zaštite.

U okviru sporazuma uključiti će se deset (10) bolničkih ustanova za ostvarivanje gore navedenog cilja i pribavljanja konkretnih podataka kao podrška prijedlogu Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini 2011-2016. Realizacija uspostave sustava očekuje se do kraja 2011. godine.

21.04.11 - Nacrt prijedloga Nacionalne strategije razvitka telemedicinske djelatnosti

20. travnja 2011. na 35. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu prihvaćen je prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvitka telemedicinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2011. do 2016.

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije upućuje se Ministarstvu zdravlja na daljnje postupanje.

Krajnji je cilj u smislu ove strategije poboljšanje zdravstvenog stanja, produženje ljudskog života te izrazito povoljan utjecaj na kvalitetu življenja i na osposobljenost neovisnog funkcioniranja, planskim i sistemtičnim uvođenjem telemedicinskih usluga.

Još je nekoliko važnih razloga zbog kojih se donosi ova Strategija:

 1. Iako je od osnutka Republike Hrvatske i promjene društvenog uređenja od socijalističkog na tržišni prošlo više od dvadeset godina, još uvijek nije izrađena strategija razvoja telemedicinske djelatnosti koja bi pružila osnovne odrednice u kojem bi se smjeru morala razvijati telemedicina.
 1. Neracionalna organizacija zdravstvenog sustava, loše planiranje i loša kontrola troškova u zdravstvu, kao i dugogodišnji nekontrolirani rast potrošnje zdravstvenog sustava doveli su ukupne troškove zdravstva do gornjeg limita koje bi hrvatsko gospodarstvo i državni proračun može podnijeti, zbog čega je uvođenje telemedicinskih usluga, posebno iz deficitarnih područja medicinske struke, nužno i hitno.
 2. Ulaskom Republike Hrvatske u EU potrebno je reorganizirati telemedicinsku djelatnost radi povećanja dostupnosti, kvalitete i efikasnosti zdravstvenih usluga te rasterećenja barem nekih djelova zdravstvenog sustava, prekogranične razmjene zdravstvenih usluga za osiguranje mobilnosti pacijenta unutar EU, a time i smanjenja troškova u zdravstvu uz zadržavanje ili povećanje kvalitete zdravstvenih usluga.
21.04.11 - Nacrt prijedloga Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza

20. travnja 2011. na 35. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu prihvaćen je prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini 2011-2016.

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije upućuje se Ministarstvu zdravlja na daljnje postupanje.

Elektronske medicinske informacije u radiologiji i nuklearnoj medicini sastoje se većim dijelom od slikovnog materijala i nalaza u tekstualnom obliku. Ostale elektronske informacije uglavnom se odnose na poslovanje odjela ili zavoda i nisu predmet razmjene između različitih ustanova. Slikovni materijal i pisani nalazi u radiologiji i nuklearnoj medicini u elektronskom se obliku pohranjuju u standardiziranom formatu (DICOM format). Gotovo svi radiološki i nuklearno-medicinski odjeli i zavodi u Republici Hrvatskoj danas pri velikom ili većem dijelu pregleda koriste DICOM slikovni materijal u elektronskom obliku.

Osnovni cilj ove nacionalne strategije je stvaranje informacijskog sustava na nacionalnoj razini kojim će se omogućiti nesmetana i funkcionalna, radnom tijeku prilagođena i međunarodnim standardima, inicijativama i smjernicama sukladna razmjena slikovnog materijala i pisanih nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini, u okviru zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

Pages