19.05.11 - Potpisan sporazum o suradnji između tvrtke Infomedica d.o.o. i Hrvatskog zavoda za telemedicinu

18. svibnja 2011. u Splitu potpisan je sporazum o suradnji na uspostavi sustava za telemedicinske usluge razmjene digitalnog radiološkog slikovnog materijama i nalaza.

Cilj suradnje jest postizanje rasta učinkovitosti u primjeni informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu, razvijanje zdravstvenih usluga u području radiologije, neurologije, traumatologije, kirurgije i neurokirurgije uz pravovremeni pristup medicinskim informacijama, unapređenje aktivnosti i osiguranje kvalitete na područjima od interesa obiju strana, u cilju olakšanog pružanja zdravstvene zaštite.

U okviru sporazuma uključiti će se deset (10) bolničkih ustanova za ostvarivanje gore navedenog cilja i pribavljanja konkretnih podataka kao podrška prijedlogu Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini 2011-2016. Realizacija uspostave sustava očekuje se do kraja 2011. godine.

21.04.11 - Nacrt prijedloga Nacionalne strategije razvitka telemedicinske djelatnosti

20. travnja 2011. na 35. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu prihvaćen je prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvitka telemedicinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2011. do 2016.

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije upućuje se Ministarstvu zdravlja na daljnje postupanje.

Krajnji je cilj u smislu ove strategije poboljšanje zdravstvenog stanja, produženje ljudskog života te izrazito povoljan utjecaj na kvalitetu življenja i na osposobljenost neovisnog funkcioniranja, planskim i sistemtičnim uvođenjem telemedicinskih usluga.

Još je nekoliko važnih razloga zbog kojih se donosi ova Strategija:

  1. Iako je od osnutka Republike Hrvatske i promjene društvenog uređenja od socijalističkog na tržišni prošlo više od dvadeset godina, još uvijek nije izrađena strategija razvoja telemedicinske djelatnosti koja bi pružila osnovne odrednice u kojem bi se smjeru morala razvijati telemedicina.
  1. Neracionalna organizacija zdravstvenog sustava, loše planiranje i loša kontrola troškova u zdravstvu, kao i dugogodišnji nekontrolirani rast potrošnje zdravstvenog sustava doveli su ukupne troškove zdravstva do gornjeg limita koje bi hrvatsko gospodarstvo i državni proračun može podnijeti, zbog čega je uvođenje telemedicinskih usluga, posebno iz deficitarnih područja medicinske struke, nužno i hitno.
  2. Ulaskom Republike Hrvatske u EU potrebno je reorganizirati telemedicinsku djelatnost radi povećanja dostupnosti, kvalitete i efikasnosti zdravstvenih usluga te rasterećenja barem nekih djelova zdravstvenog sustava, prekogranične razmjene zdravstvenih usluga za osiguranje mobilnosti pacijenta unutar EU, a time i smanjenja troškova u zdravstvu uz zadržavanje ili povećanje kvalitete zdravstvenih usluga.
21.04.11 - Nacrt prijedloga Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza

20. travnja 2011. na 35. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu prihvaćen je prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini 2011-2016.

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije upućuje se Ministarstvu zdravlja na daljnje postupanje.

Elektronske medicinske informacije u radiologiji i nuklearnoj medicini sastoje se većim dijelom od slikovnog materijala i nalaza u tekstualnom obliku. Ostale elektronske informacije uglavnom se odnose na poslovanje odjela ili zavoda i nisu predmet razmjene između različitih ustanova. Slikovni materijal i pisani nalazi u radiologiji i nuklearnoj medicini u elektronskom se obliku pohranjuju u standardiziranom formatu (DICOM format). Gotovo svi radiološki i nuklearno-medicinski odjeli i zavodi u Republici Hrvatskoj danas pri velikom ili većem dijelu pregleda koriste DICOM slikovni materijal u elektronskom obliku.

Osnovni cilj ove nacionalne strategije je stvaranje informacijskog sustava na nacionalnoj razini kojim će se omogućiti nesmetana i funkcionalna, radnom tijeku prilagođena i međunarodnim standardima, inicijativama i smjernicama sukladna razmjena slikovnog materijala i pisanih nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini, u okviru zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

07.04.11 - Puštanje u rad novog Internet portala Hrvatskog zavoda za telemedicinu

Poštovani posjetitelji,

danas je pušten u rad novi Internet portal Hrvatskog zavoda za telemedicinu. Portal će sadržavati najnovije obavijesti vezane za uvođenje telemedicine u zdravstveni sustav Republike Hrvatske što uključuje reguliranje obavljanja telemedicinske djelatnosti, organizaciju mreže telemedicinskih centara, uvođenje novih telemedicinskih usluga, posebne projekte i programe te ostale poslove koje provodi Hrvatski zavod za telemedicinu. Portal će se i dalje nalaziti na ovoj internet adresi, www.ztm.hr.

Dobrodošli!

07.04.11 - Uspostavljanje telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije

Hrvatski zavod za telemedicinu je započeo s uspostavom telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije. Prvenstveni cilj uvođenja telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije jest učiniti radiološke preglede/nalaze pristupačnima i pravovremenim u izoliranim i teško dostupnim područjima kao što su otoci i ruralna područja te zdravstvene ustanove s nedostatkom odgovarajućeg stručnog kadra. Telemedicinske usluge iz radiologije i neurokirurgije predstavljaju pružanje radioloških i neurokirurških usluga/konzultacija na daljinu uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Najčešće je zastupnjen pregledu radiološkog digtalnog slikovnog materijala snimljenih na jednom mjestu, uz davanje nalaza i mišljenja na udaljenom mjestu.

U tijeku je organizacija telemedicinskih specijalističkih centara u Kliničkom bolničkom centru "Sestre milosrdnice" i Kliničkom bolničkom centru Zagreb te telemedicinskih pristupnih centara u Općoj bolnici Karlovac i Općoj bolnici Bjelovar.

07.04.11 - Organizacija telemedicinskog pristupnog centra u Domu zdravlja Metković

U tijeku je organizacija i uspostava telemedicinskog pristupnog centra u Domu zdravlja Metković. U prvoj fazi rada ovog telemedicinskog centra biti će omogućena telemedicinska usluga Holter EKG-a te sudjelovanje zdravstvenih radnika u programu e-Usavršavanja kojeg provodi Hrvatski zavod za telemedicinu. Uspostavljanje ostalih telemedicinskih usluga se očekuje kroz naredno razdoblje.

25.03.11 - Donesen novi prijedlog Mreže telemedicinskih centara

25. ožujka 2011. na 34. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu donesen je prijedlog mreže telemedicinskih centara koji je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti upućen na postupanje ministru nadležnom za zdravstvo.

Prijedlog Mreže telemedicinskih centara obuhvaća osnovnu mrežu telemedicinskih centara uključujući:

  • telemedicinske specijalističke centre,
  • telemedicinske pristupne centre na primarnoj razini zdravstvene zaštite,
  • telemedicinske pristupne centre za laboratorijsku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i dijalizu na primarnoj razini zdravstvene zaštite,
  • telemedicinske pristupne centre za djelatnost radiologije, kirurgije, neurokirurgije i neurologije na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite,
  • telemedicinske pristupne centre za djelatnost transfuzijske medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite
  • te telemedicinske pristupne centre za djelatnost hitne medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Mreža telemedicinskih centara objaviti će ministar nadležan za zdravstvo u "Narodnim novinama".

 

21.03.11 - Uključenje zdravstvenog sustava u radio-komunikacijsku mrežu "MUPNet TETRA"

Međuresorna suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova je započela s ciljem uključenja sustava zdravstva (prvenstveno telemedicine i hitne medicine) u radio-komunikacijsku mrežu "MUPNet TETRA" radi osiguranja kvalitetnije komunikacijske povezanosti telemedicinskih centara u kojima se pružaju hitne telemedicinske usluge i brže i kvalitetnije koordinacije timova hitne medicine i objedinjenih hitnih bolničkih prijama. Hrvatski zavod za telemedicinu dio je zajedničke radne skupine/projektnog tima zaduženog za izradu nacrta tehničkog prijedloga uključenja zdravstva u radiokomunikacijsku mrežu "MUPNet TETRA", a kojeg čine članovi Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

Završen je nacrt tehničkog rješenja i prijedlog Sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te je 21. ožujka 2011. upućen nadležnim ministrima na daljnje postupanje.

15.03.11 - Uspostavljanje telemedicinskih usluga iz hemodijalize u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Hrvatski zavod za telemedicinu je započeo s uspostavom telemedicinskih usluga iz hemodijalize u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je organizacija telemedicinskog specijalističkog centra u Kliničkom bolničkom centru Split - lokalitet Križine te telemedicinskog pristupnog centra u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije - ispostava Supetar.

Uspješna uspostava ovih telemedicinskih centara osigurati će povećanje kvalitete života dijaliziranih pacijenata s otoka Brača te će postaviti temelje za širenje telemedicinskih usluga iz hemodijalize prema ostalim telemedicinskim pristupnim centrima u Splitsko-dalmatinskoj županiji i drugim županijama koje gravitiraju Kliničkom bolničkom centru Split.

 

Pages