30.06.11 - Izvršeno je preuzimanje jednog dijela donacije tvrtke Vams tec d.o.o.

Izvršeno je preuzimanje jednog dijela donacije tvrtke Vams tec d.o.o. Hrvatskom zavodu za telemedicinu. Vams tec d.o.o. kao domaći proizvođač telemedicinskih softverskih rješenja te radioloških RIS i PACS sustava donirao je Hrvatskom zavodu za telemedicinu radiološki i teleradiološki softver u vrijednosti 412,000.00 kn bez PDV-a za uspostavu telemedicinskih centara u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara. Hrvatski zavod za telemedcinu preuzeo je jedan dio donacije te u suradnji s tvrtkom Vams tec uspostavio telemedicinske centre u Kliničkom bolničkom centru "Sestara Milosrdnica", Općoj bolnici Bjelovar i Kliničkom bolničkom centru Zagreb - Klinika za neurokirurgiju te je u pripremi uspostava telemedicinskih centara na lokacijama Kliničke bolnice Dubrava, Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice Pakrac. Uspostavom telemedicinskih centara na navedenim lokacijama provesti će se cijela donacija tvrtke Vams tec d.o.o.. Hrvatski zavod za telemedicinu zahvalan je donatorima na doniranom softveru kojim je omogućno pružanje telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije u osnovnoj mreži telemedicinskih centara.

19.05.11 - Potpisan sporazum o suradnji između tvrtke Infomedica d.o.o. i Hrvatskog zavoda za telemedicinu

18. svibnja 2011. u Splitu potpisan je sporazum o suradnji na uspostavi sustava za telemedicinske usluge razmjene digitalnog radiološkog slikovnog materijama i nalaza.

Cilj suradnje jest postizanje rasta učinkovitosti u primjeni informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu, razvijanje zdravstvenih usluga u području radiologije, neurologije, traumatologije, kirurgije i neurokirurgije uz pravovremeni pristup medicinskim informacijama, unapređenje aktivnosti i osiguranje kvalitete na područjima od interesa obiju strana, u cilju olakšanog pružanja zdravstvene zaštite.

U okviru sporazuma uključiti će se deset (10) bolničkih ustanova za ostvarivanje gore navedenog cilja i pribavljanja konkretnih podataka kao podrška prijedlogu Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini 2011-2016. Realizacija uspostave sustava očekuje se do kraja 2011. godine.

21.04.11 - Nacrt prijedloga Nacionalne strategije razvitka telemedicinske djelatnosti

20. travnja 2011. na 35. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu prihvaćen je prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvitka telemedicinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2011. do 2016.

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije upućuje se Ministarstvu zdravlja na daljnje postupanje.

Krajnji je cilj u smislu ove strategije poboljšanje zdravstvenog stanja, produženje ljudskog života te izrazito povoljan utjecaj na kvalitetu življenja i na osposobljenost neovisnog funkcioniranja, planskim i sistemtičnim uvođenjem telemedicinskih usluga.

Još je nekoliko važnih razloga zbog kojih se donosi ova Strategija:

  1. Iako je od osnutka Republike Hrvatske i promjene društvenog uređenja od socijalističkog na tržišni prošlo više od dvadeset godina, još uvijek nije izrađena strategija razvoja telemedicinske djelatnosti koja bi pružila osnovne odrednice u kojem bi se smjeru morala razvijati telemedicina.
  1. Neracionalna organizacija zdravstvenog sustava, loše planiranje i loša kontrola troškova u zdravstvu, kao i dugogodišnji nekontrolirani rast potrošnje zdravstvenog sustava doveli su ukupne troškove zdravstva do gornjeg limita koje bi hrvatsko gospodarstvo i državni proračun može podnijeti, zbog čega je uvođenje telemedicinskih usluga, posebno iz deficitarnih područja medicinske struke, nužno i hitno.
  2. Ulaskom Republike Hrvatske u EU potrebno je reorganizirati telemedicinsku djelatnost radi povećanja dostupnosti, kvalitete i efikasnosti zdravstvenih usluga te rasterećenja barem nekih djelova zdravstvenog sustava, prekogranične razmjene zdravstvenih usluga za osiguranje mobilnosti pacijenta unutar EU, a time i smanjenja troškova u zdravstvu uz zadržavanje ili povećanje kvalitete zdravstvenih usluga.
21.04.11 - Nacrt prijedloga Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza

20. travnja 2011. na 35. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu prihvaćen je prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini 2011-2016.

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije upućuje se Ministarstvu zdravlja na daljnje postupanje.

Elektronske medicinske informacije u radiologiji i nuklearnoj medicini sastoje se većim dijelom od slikovnog materijala i nalaza u tekstualnom obliku. Ostale elektronske informacije uglavnom se odnose na poslovanje odjela ili zavoda i nisu predmet razmjene između različitih ustanova. Slikovni materijal i pisani nalazi u radiologiji i nuklearnoj medicini u elektronskom se obliku pohranjuju u standardiziranom formatu (DICOM format). Gotovo svi radiološki i nuklearno-medicinski odjeli i zavodi u Republici Hrvatskoj danas pri velikom ili većem dijelu pregleda koriste DICOM slikovni materijal u elektronskom obliku.

Osnovni cilj ove nacionalne strategije je stvaranje informacijskog sustava na nacionalnoj razini kojim će se omogućiti nesmetana i funkcionalna, radnom tijeku prilagođena i međunarodnim standardima, inicijativama i smjernicama sukladna razmjena slikovnog materijala i pisanih nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini, u okviru zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

07.04.11 - Puštanje u rad novog Internet portala Hrvatskog zavoda za telemedicinu

Poštovani posjetitelji,

danas je pušten u rad novi Internet portal Hrvatskog zavoda za telemedicinu. Portal će sadržavati najnovije obavijesti vezane za uvođenje telemedicine u zdravstveni sustav Republike Hrvatske što uključuje reguliranje obavljanja telemedicinske djelatnosti, organizaciju mreže telemedicinskih centara, uvođenje novih telemedicinskih usluga, posebne projekte i programe te ostale poslove koje provodi Hrvatski zavod za telemedicinu. Portal će se i dalje nalaziti na ovoj internet adresi, www.ztm.hr.

Dobrodošli!

07.04.11 - Uspostavljanje telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije

Hrvatski zavod za telemedicinu je započeo s uspostavom telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije. Prvenstveni cilj uvođenja telemedicinskih usluga iz radiologije i neurokirurgije jest učiniti radiološke preglede/nalaze pristupačnima i pravovremenim u izoliranim i teško dostupnim područjima kao što su otoci i ruralna područja te zdravstvene ustanove s nedostatkom odgovarajućeg stručnog kadra. Telemedicinske usluge iz radiologije i neurokirurgije predstavljaju pružanje radioloških i neurokirurških usluga/konzultacija na daljinu uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Najčešće je zastupnjen pregledu radiološkog digtalnog slikovnog materijala snimljenih na jednom mjestu, uz davanje nalaza i mišljenja na udaljenom mjestu.

U tijeku je organizacija telemedicinskih specijalističkih centara u Kliničkom bolničkom centru "Sestre milosrdnice" i Kliničkom bolničkom centru Zagreb te telemedicinskih pristupnih centara u Općoj bolnici Karlovac i Općoj bolnici Bjelovar.

07.04.11 - Organizacija telemedicinskog pristupnog centra u Domu zdravlja Metković

U tijeku je organizacija i uspostava telemedicinskog pristupnog centra u Domu zdravlja Metković. U prvoj fazi rada ovog telemedicinskog centra biti će omogućena telemedicinska usluga Holter EKG-a te sudjelovanje zdravstvenih radnika u programu e-Usavršavanja kojeg provodi Hrvatski zavod za telemedicinu. Uspostavljanje ostalih telemedicinskih usluga se očekuje kroz naredno razdoblje.

25.03.11 - Donesen novi prijedlog Mreže telemedicinskih centara

25. ožujka 2011. na 34. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telemedicinu donesen je prijedlog mreže telemedicinskih centara koji je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti upućen na postupanje ministru nadležnom za zdravstvo.

Prijedlog Mreže telemedicinskih centara obuhvaća osnovnu mrežu telemedicinskih centara uključujući:

  • telemedicinske specijalističke centre,
  • telemedicinske pristupne centre na primarnoj razini zdravstvene zaštite,
  • telemedicinske pristupne centre za laboratorijsku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i dijalizu na primarnoj razini zdravstvene zaštite,
  • telemedicinske pristupne centre za djelatnost radiologije, kirurgije, neurokirurgije i neurologije na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite,
  • telemedicinske pristupne centre za djelatnost transfuzijske medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite
  • te telemedicinske pristupne centre za djelatnost hitne medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Mreža telemedicinskih centara objaviti će ministar nadležan za zdravstvo u "Narodnim novinama".

 

21.03.11 - Uključenje zdravstvenog sustava u radio-komunikacijsku mrežu "MUPNet TETRA"

Međuresorna suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova je započela s ciljem uključenja sustava zdravstva (prvenstveno telemedicine i hitne medicine) u radio-komunikacijsku mrežu "MUPNet TETRA" radi osiguranja kvalitetnije komunikacijske povezanosti telemedicinskih centara u kojima se pružaju hitne telemedicinske usluge i brže i kvalitetnije koordinacije timova hitne medicine i objedinjenih hitnih bolničkih prijama. Hrvatski zavod za telemedicinu dio je zajedničke radne skupine/projektnog tima zaduženog za izradu nacrta tehničkog prijedloga uključenja zdravstva u radiokomunikacijsku mrežu "MUPNet TETRA", a kojeg čine članovi Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

Završen je nacrt tehničkog rješenja i prijedlog Sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te je 21. ožujka 2011. upućen nadležnim ministrima na daljnje postupanje.

15.03.11 - Uspostavljanje telemedicinskih usluga iz hemodijalize u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Hrvatski zavod za telemedicinu je započeo s uspostavom telemedicinskih usluga iz hemodijalize u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je organizacija telemedicinskog specijalističkog centra u Kliničkom bolničkom centru Split - lokalitet Križine te telemedicinskog pristupnog centra u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije - ispostava Supetar.

Uspješna uspostava ovih telemedicinskih centara osigurati će povećanje kvalitete života dijaliziranih pacijenata s otoka Brača te će postaviti temelje za širenje telemedicinskih usluga iz hemodijalize prema ostalim telemedicinskim pristupnim centrima u Splitsko-dalmatinskoj županiji i drugim županijama koje gravitiraju Kliničkom bolničkom centru Split.

 

Pages