Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva
U okviru Nacionalnog programa prevencije raka debelog crijeva Hrvatski zavod za telemedicinu je zadužen za izradu aplikacije za Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva. Hrvatski zavod za telemedicinu je aplikaciju izradio vlastitim sredstvima te je ista autorsko djelo Zavoda.

Detaljnije o samom projektu:
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Primjeri rada aplikacije za Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva: