Prvenstveni cilj uvođenja telemedicinskih usluga iz transfuzijske medicine jest učiniti transfuzijske usluge pristupačnima u manjim bolnicama koje ne mogu osigurati odgovarajući broj zdravstvenih radnika za pružanje transfuzijskih usluga te pružanje transfuzijskih usluga ako je došlo do nejasnih/negativnih rezultata ispitivanja što uključuje sve bolnice u Republici Hrvatskoj. Uvođenje telemedicinskih usluga iz transfuzijske medicine provodi se za pokrivanje različitih potreba svih bolnica u Republici Hrvatskoj koje obavljaju djelatnost transfuzijske medicine racionaliziranjem sredstva potrebnih za organizaciju djelatnosti transfuzijske medicine uz veliko povećanje u kvaliteti pruženih usluga. Telemedicina je pouzdan način za osiguranje odgovarajuće razine kvalitete navedenih usluga.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu kao krovna nacionalna i referentna ustanova za transfuzijsku medicinu u Republici Hrvatskoj biti će telemedicinski specijalistički centar koji će pružati telemedicinske usluge iz djelatnosti transfuzijske medicine bolnicama u Republici Hrvatskoj. Sve ostale bolnice djelovati će u okviru telemedicinskog pristupnog centra i prosljeđivati će zahtjeve za validacijom ispitivanja za sva odnosno negativna imunohematološka ispitivanja. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu će osigurati dovoljan broj zdravstvenih radnika za pokrivanje potreba telemedicinskih pristupnih centara. Hrvatski zavod za telemedicinu osigurati će tehničku podršku, telefonsku komunikaciju i enkriptiranu mrežnu infrastrukturu temeljenu na IP/MPLS tehnologiji. Telemedicinske usluge iz djelatnosti transfuzijske medicine u skladu su s propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti telemedicine u Republici Hrvatskoj.