Hemodijaliza (u govoru samo dijaliza) je metoda odstranjivanja otpadnih produkata kao što su kalij i urea, kao i obične vode iz krvi u slučaju zatajenja bubrega. Hemodijaliza je jedna od tri terapije za zamjenu funkcije bubrega. Druge dvije su transplantacija bubrega i peritonealna dijaliza. Od svih terapija hemodijaliza je najčešći oblik liječenja bolesnika s terminalnim zatajenjem bubrega. Hemodijalizom se krv izvlači iz tijela i pumpa u uređaj koji filtrira toksične tvari iz krvi, a potom se pročišćena krv vraća u bolesnika. Peritonealnom dijalizom, tekućina koja sadrži posebnu mješavinu glukoze i soli infuzijom se daje u trbušnu šupljinu, gdje privlači toksične tvari iz tkiva. Tekućina se potom izvuče iz tijela.

Liječnici se odlučuju za dijalizu kada zatajenje bubrega počne narušavati normalnu funkciju mozga (uremična encefalopatija), kad se upali vrećica oko srca (perikarditis), zbog visoke krvne kiselosti (acidoza), a ni jedna od tih bolesti ne reagira na druge tretmane. Razlog za dijalizu može biti i zatajenje srca te vrlo visoka koncentracija kalija u krvi (hiperkalemija).

Rutinska hemodijaliza obavlja se najčešće kod neležećih pacijenata koji dolaze u bolnice ili druge ustanove opremljene za hemodijalizu. Hemodijalizu na klinikama obavljaju  specijalisti interne medicine, nefrolozi, liječnici s višegodišnjim iskustvom na području kliničke dijalize i završenim tečajem te medicinske sestre. Vrlo rijetko hemodijaliza se obavlja i u kući.

Radi povećanja kvalitete života dijaliziranih pacijenata otvaraju se centri za dijalizu u njihovim mjestima/otocima. Stručni nadzor gore navedenih liječnika specijalista nije moguće osigurati na tim mjestima. Telemedicinskim uslugama spajaju se pacijenti, zdravstveni radnici u udaljenim centrima za dijalizu i specijalisti u klinikama koje obavljaju dijalizu. Telemedicinske usluge koje se pružaju jesu hitne i redovne te uključuju:

  •     pregled pacijenata na dijalizi uz kontrolu vitalnih funkcija i težine (najmanje jednom tjedno),
  •     kontrola fistula (prema potrebi, najmanje jednom mjesečno),
  •     kontrola laboratorijskih nalaza i korekcija parametara za dijalizatore (najmanje jednom u dva mjeseca),
  •     redovne konzultacije (prema potrebi),
  •     hitne konzultacije.

Većina bolesnika dijalizira se tri puta tjedno, a postupak prosječno traje 4 sata.