RASPORED 1RASPORED 2RASPORED 3Gastroenterološki program

RASPORED PREDAVANJA ZA 2015. GODINU
 

RASPORED 1
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

MjesecPredavačTema predavanjaTermin
Siječanj
Medicinski fakultet Osijek i Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin.

Predavač: prof. dr. sc. Dinko Puntarić, dr. med.,

Međunarodna suradnja

22.01.2015.
13:00h
Veljača


Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pročelnik odjela za onkološku kirurgiju glave i vrata,
Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju, Klinička bolnica Dubrava
doc. dr. sc. Ivica Lukšić,dr. med.,

Prevencija intraoralnog karcinoma12.02.2015.
13:00h
Ožujak
Zavod za plastično rekonstrukcijsku kirurgiju, KBC Split
dr.Bojan Štambuk, specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstrukcijske kirurgije;
 
Infekcije šake12.03.2015.
13:00h
Travanj
Doc. prim. dr.sc. Anamarija Jurčev Savičević, dr. med.
specijalista epidemiologije
 
Uloga BCG- cijepljenja u kontroli tuberkuloze29.04.2015.
13:00h
Svibanj


Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti, NZJZ SDŽ
Milka Brzović, dr. med. spec.epidemiologije

Važnost cijepljenja u prevenciji ospica i drugih zaraznih bolesti

14.05.2015.
13:00h
Lipanj


Institut za pomorsku medicinu u HRM
Hrvoje Stipančević, dr. med., specijalist medicine rada

Prva medicinska pomoć u ronjenju - komunikacija i suradnja

18.06.2015.
13:00h
Rujan


Klinički bolnički centar Split
Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju
Saša Ercegović, dr. med. spec. maksilofacijalni kirurg

Kožni karcinomi maksilofacijalnog područja17.09.2015
13:00h
Listopad
KBC Split
Zavod za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju
Predavač: dr. Bojan Štambuk, spec.kirurg, subspec.plastične i rekonstruktivne kirurgije
 
Kirurgija dojke u KBC Split - jučer i danas22.10.2015
13:00h
Studeni


KBC Split, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
doc.dr.sc. Mihajlo Lojpur, dr.med.
spec. anesteziologije i reanimatologije , subspecijalista intenzivnog  liječenja

 Strukturirani pristup ozbiljno ozljeđenima s naglaskom na postupak pri prvom pregledu12.11.2015
13:00h
Prosinac
Doc.dr.sc. Mihajlo Lojpur, dr.med.
spec. anesteziologije i reanimatologije , subspecijalista intenzivnog  liječenja
Voditelj Zavoda za anesteziju
KBC Split, Klinika za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje
 
Strukturirani pristup ozbiljno ozljeđenima II – Zbrinjavanje ozlijeđenih10.12.2015
13:00h

 

RASPORED 2
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-014 (Knin), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

MjesecPredavačTema predavanjaTermin
Siječanj


Medicinski fakultet Osijek i Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin.
Predavač: prof. dr. sc. Dinko Puntarić, dr. med.,

Međunarodna suradnja

29.01.2015.
13:00h
Veljača
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pročelnik odjela za onkološku kirurgiju glave i vrata,
Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju, Klinička bolnica Dubrava
doc. dr. sc. Ivica Lukšić,dr. med.,
 
Prevencija intraoralnog karcinoma26.02.2015
13:00h
Ožujak
Zavod za plastično rekonstrukcijsku kirurgiju, KBC Split
dr.Bojan Štambuk, specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstrukcijske kirurgije;
 
Infekcije šake26.03.2015.
13:00h
Travanj
Doc. prim. dr.sc. Anamarija Jurčev Savičević, dr. med.
specijalista epidemiologije
 
Uloga BCG- cijepljenja u kontroli tuberkuloze30.04.2015.
13:00h
Svibanj


Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti, NZJZ SDŽ
Milka Brzović, dr. med. spec.epidemiologije

Važnost cijepljenja u prevenciji ospica i drugih zaraznih bolesti

21.05.2015.
13:00h
Srpanj


Institut za pomorsku medicinu u HRM
Hrvoje Stipančević, dr. med., specijalist medicine rada

Prva medicinska pomoć u ronjenju - komunikacija i suradnja

02.07.2015.
13:00h
Rujan
Klinički bolnički centar Split
Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju
Saša Ercegović, dr. med. spec. maksilofacijalni kirurg
 
Kožni karcinomi maksilofacijalnog područja24.09.2015
13:00h
Listopad
KBC Split
Zavod za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju
Predavač: dr. Bojan Štambuk, spec.kirurg, subspec.plastične i rekonstruktivne kirurgije
 
Kirurgija dojke u KBC Split - jučer i danas29.10.2015
13:00h
Studeni
KBC Split, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
doc.dr.sc. Mihajlo Lojpur, dr.med.
spec. anesteziologije i reanimatologije , subspecijalista intenzivnog  liječenja
 
Strukturirani pristup ozbiljno ozljeđenima s naglaskom na postupak pri prvom pregledu19.11.2015.
13:00h
Prosinac
Doc.dr.sc. Mihajlo Lojpur, dr.med.
spec. anesteziologije i reanimatologije , subspecijalista intenzivnog  liječenja
Voditelj Zavoda za anesteziju
KBC Split, Klinika za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje
 
Strukturirani pristup ozbiljno ozljeđenima II – Zbrinjavanje ozlijeđenih17.12.2015.
13:00h

 

RASPORED 3
OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci

MjesecPredavačTema predavanjaTermin
Veljača


Klinički bolnički centar Zagreb
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med
dr. sc. Hrvoje Iveković,
sr. Jadranka Brljak,

Kvaliteta u kolonoskopiji 1.dio:
preproceduralni parametri kvalitete

10.02.2015.
13:00h
Ožujak
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb.
 prof dr. sc. Nadan Rustemović, dr sc. Hrvoje Iveković
 
Kvaliteta u kolonoskopiji 2. dio: proceduralni parametri kvalitete 10.03.2015.
13:00h
Travanj


dr Branko Bilić, dr. sc. Hrvoje Iveković
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb.

Kvaliteta u kolonoskopiji 3.dio: postproceduralni parametri kvalitete 07.04.2015.
13:00h
Svibanj
KBC Zagreb
dr  Ivica Škrlec, dr Katja Grubelić Ravić
 

Kvaliteta u kolonoskopiji 4. dio: specijalne situacije u kolonoskopiji

05.05.2015.
13:00h
Lipanj


KB Sveti Duh, Zagreb dr. sc. Rosana Troskot,
KBC Zagreb dr. sc. Hrvoje Iveković,

Kvaliteta u kolonoskopiji 5.dio: Kolonoskopska praksa u Hrvatskoj: rezultati nacionalne revizije09.06.2015.
13:00h

Gastroenterološki program
ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac

Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama

MjesecPredavačTema predavanjaTermin
Prosinac


Klinički bolnički centar Zagreb
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
JADRANKA BRLJAK, mag. med. tech.
GEO - Tanja Japarić
 

Hitna stanja u gastroenterologiji
Metode zaustavljanja krvarenja
Priprema pacijenta za hitnu endoskopiju, zbrinjavanje pacijenta nakon zaustavljanja krvarenja

8.12.2015
13:00h