RASPORED 1RASPORED 2RASPORED 3Gastroenterološki program 

RASPORED PREDAVANJA ZA 2018. GODINU
Raspored predavanja za 2018. godinu sadrži predavanja prijavljena nadležnim stručnim komorama i ažurirati će se sa svakim prijavljenim predavanjem.

 

RASPORED 1

TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

MjesecPredavačTema predavanjaTerminMaterijali

Siječanj

prim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC SplitEnteralna prehrana kod kuće
18.01.2018.
13:00 h
PDF
Veljačaprim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC SplitPrijeoperacijski pregled bolesnika i uloga obiteljskog liječnika
15.02.2018.
13:00 h
PDF
Ožujakdr. sc. Jure Samardžić, dr. med., specijalist interne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar ZagrebSuvremeni pristup u liječenju i praćenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca
22.03.2018.
13:00 h
PDF
Travanjdoc. prim. dr. sc. Davor Todorić, dr. med., specijalist dječje kirurgije, Klinika za dječju kirurgiju, KBC SpltHirschsprungova bolest
12.04.2018.
13:00 h
PDF
Svibanjprof. dr. sc. Drago Rakić, dr med., internist-kardiolog, Poliklinika za internu medicinu i pedijatriju dr. RakićPrevencija iznenadne izvanbolničke smrti u Splitsko dalmatinskoj županiji
03.05.2018.
13:00 h
PDF
LipanjHrvoje Stipančević, dr.med., spec. medicine rada, Zavod za pomorsku medicinu, SplitDekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta 
07.06.2018.
13:00 h
PDF
Rujandr.sc. Siniša Dunatov, dr.med. spec. neurolog, Klinika za neurologiju, KBC RijekaPoremećaji stanja svijesti
20.09.2018.
13:00 h
PDF
Listopadprim. dr. sc. Hrvoje Iveković, internist - gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC ZagrebKontroverze u primjeni inhibitora protonske pumpe
04.10.2018.
13:00 h
 
Studenidoc.dr.sc. Nadica Laktašić-Žerjavić,Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC ZagrebLiječenje boli
8.11.2018.
13:00 h
 
Prosinacdoc. prim. dr. sc. Jakov Meštrović, dr. med., Klinika za dječju kirurgiju, KBC SplitPrijelomi distalnog humerusa u djece
06.12.2018.
13:00 h
PDF

 

RASPORED 2
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

MjesecPredavačTema predavanjaTerminMaterijali

 

Siječanj

prim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC SplitEnteralna prehrana kod kuće
25.01.2018.
13:00 h
01.02.2018.
PDF
Veljačaprim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC SplitPrijeoperacijski pregled bolesnika i uloga obiteljskog liječnika
22.02.2018.
13:00 h
PDF
Ožujakdr. sc. Jure Samardžić, dr. med., specijalist interne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar ZagrebSuvremeni pristup u liječenju i praćenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca
29.03.2018.
13:00 h
PDF
Travanjdoc. prim. dr. sc. Davor Todorić, dr. med., specijalist dječje kirurgije, Klinika za dječju kirurgiju, KBC SpltHirschsprungova bolest
19.04.2018.
13:00 h
PDF
Svibanjprof. dr. sc. Drago Rakić, dr med., internist-kardiolog, Poliklinika za internu medicinu i pedijatriju dr. RakićPrevencija iznenadne izvanbolničke smrti u Splitsko dalmatinskoj županiji
10.05.2018.
13:00 h
PDF
LipanjHrvoje Stipančević, dr.med., spec. medicine rada, Zavod za pomorsku medicinu, SplitDekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta 
14.06.2018.
13:00 h
PDF
Rujandr.sc. Siniša Dunatov, dr.med. spec. neurolog, Klinika za neurologiju, KBC RijekaPoremećaji stanja svijesti
27.09.2018.
13:00 h
PDF
Listopadprim. dr. sc. Hrvoje Iveković, internist - gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC ZagrebKontroverze u primjeni inhibitora protonske pumpe
18.10.2018.
13:00 h
 
Studeniprim. Iva Žagar, dr. med., fizijatar-reumatolog, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC ZagrebLiječenje boli
15.11.2018.
13:00 h
 
Prosinacdoc. prim. dr. sc. Jakov Meštrović, dr. med., Klinika za dječju kirurgiju, KBC SplitPrijelomi distalnog humerusa u djece
13.12.2018.
13:00 h
PDF

 

RASPORED 3
OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar

MjesecPredavačTema predavanjaTermin
Siječanj
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju,
Marina Premužić,
KBC Zagreb,
Novosti u dijagnostici i liječenju hepatitisa B09.01.2018.
13:00 h
Rujandoc. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med., Zavod za bolesti metabolizma, Klinički bolnički centar Zagreb  
 Gaucherova bolest 
04.09.2018.
13:00 h
Listopaddoc. dr. sc. Rosana Troskot Perić, dr. med., Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KB „Sveti Duh“, Zagreb  Konstipacija 
02.10.2018.
13:00 h
StudeniAgata Ladić, dr. med., Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC ZagrebSindrom iritabilnog kolona
06.11.2018.
13:00 h
Prosinacprim. dr. sc. Hrvoje Iveković, dr. med., Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC ZagrebPriprema bolesnika za endoskopske preglede
04.12.2018.
13:00 h

 

Gastroenterološki program
ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac

Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama

MjesecPredavačTema predavanjaTermin
Siječanj
predavanje iz KBC Zagreb,
S. Zubak, S Borić
Koordinacija transplantacije jetre
16.01.2018.
13:00 h
Veljača
predavanje iz KB Dubrava,
B. Ružojčić
Uloga medicinske sestre u njezi bolesnika oboljelih od dekompenzirane ciroze jetre u prva 24 sata
13.02.2018.
13:00 h
Ožujak
predavanje iz OB Sisak,
D. Kundrata, J. Mikulić
Utjecaj umora medicinskih sestara/tehničara na siguran pristup u sestrinskoj skrbi za pacijente
13.03.2018.
13:00 h
Travanj
predavanje iz KBC Rijeka,
J. Delić, D. Đurić
Zbrinjavanje i enteralna prehrana bolesnika nakon kaustičnih ozljeda probavne cijevi
10.04.2018.
13:00 h
Svibanj
predavanje iz KBC Zagreb,
J Brljak
Dezinfekcija u endoskopiji
15.05.2018.
13:00 h
Lipanj
predavanje iz KBC Rijeka,
K. Karlović
Algoritam pripreme bolesnika na antikogaulantnoj terapiji za endoskopske pretrage
12.06.2018.
13:00 h