Aneks I. Sporazuma o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (HealthNet)

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (KLASA: 022-03/13-04/86, URBROJ: 50301-04/12-13-2). Na temelju navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo uprave, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za telemedicinu, zaključili su Sporazum o suradnji na poticanju primjene informacijske  i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, od 11. srpnja 2013. godine.

Uspostava HealthNeta je jedan od imperativa za razvoj sigurnog i kvalitetnog zdravstvenog informacijskog sustava. Sigurnost podataka pacijenata osigurava se posebnom zaštićenom privatnom mrežom u sklopu HealthNet-a. Uz osiguravanje zaštićenih privatnih mreža za potrebe razmjene zdravtsvenih podataka HealthNet omogućava svim uključenim zdravstvenim ustanovama pristup internetu i drugim sadržajima. 

HealthNet jamči ujednačenu kvalitetu komunikacijskih usluga prema svim zdravstvenim ustanovama, višestruko povećava komunikacijske kapacitete svim zdravstvenim ustanovama (s prosječno 2-10 Mbps na 50 Mbps - 1 Gbps), omogućuje dostupnost svih servisa zdravstvenog sustava prema zdravstvenim ustanovama, povećava kvalitetu i kontrolu nad obavljanjem zdravstvene zaštite te donosi značajne uštede u komunikacijskim troškovima zdravstvenih ustanova RH.

Nakon ostvarenih inicijalnih ušteda na najmovima informacijsko-komunikacijske infrastrukture otvaraju se mogućnosti realizacije mnogih projekata kojima je moguće ostvariti dodatnu, znatno veću uštedu.

Trenutno je spojeno 369 lokacija, odnosno 690 ustanova/ispostava ustanova na zajedničku javnozdravstvenu komunikacijsku infrastrukturu. Na 7 lokacija većih kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara osigurana je redudantna fizička insfrastruktura.

HealthNet predstavlja ozbiljan projekt nužan za razvoj modernog zdravstvenog sustava u RH. Informacijsko-komunikacijski sustavi predstavljaju neophodan alat modernog zdravstvenog sustava i jedino rješenje kojim se osigurava dostupnost zdravstvene zaštite na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. To je u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i temeljnim nacionalnim konceptom zdravstva koji se zasniva na pravičnosti usluga, dostupnosti, pristupačnosti, održivosti, suradnji među različitim sektorima i sudjelovanju zajednice te je isto tako sukladno međunarodnim obvezama kojih je Republika Hrvatska potpisnica. 

Sukladno obrazloženju Odluke VRH "Ovom Odlukom se omogućava suradnja na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih servisa informacijskog sustava javnih ustanova u sustavu zdravstva s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka objedinjavanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture za potrebe zdravstva Republike Hrvatske. Rečeni učinci biti će direktno vidljivi kroz povećanje kvalitete i bolju organizaciju pružanja zdravstvenih usluga te će kao neophodna podrška zdravstvenim informacijskim sustavima racionalizirati troškove u odnosu na dosadašnja disperzirana ulaganja u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu." Temeljem sporazuma realiziran je dio predviđene infrastrukture iz kojeg se jasno očituju predviđeni učinci.  

Dodatno na navedeno, u Aneksu I. sporazuma je detaljnije specificirano uključenje lokacija Ministartva zdravstva, a koje nije bilo jasno definirano u samom Sporazumu.

Potpisanim Aneksom I. sporazuma osiguravaju se potrebna sredstva za realizaciju predmeta sporazuma kojim se ostvaruju uštede u Državnom proračunu Republike Hrvatske u visini od 10,000,000.00 kn uz već gore navedene prednosti.