Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka –DTP-specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

ŠIFRANAZIV DTP-aCIJENA*

TEL01

Telemedicinska usluga u SKZ (pregled, mišljenje i nalaz)stran

54,05

TEL02

Telemedicinsko očitanje Ekg-a

17,50

TEL03

Telemedicinsko očitanje Holter Ekg-a

46,30

TEL04

Telemedicinska psihijatrijska usluga (intervju, mišljenje i nalaz)

54,05

TEL05

Telemedicinska usluga specijalističke konzultacije

32,00

TEL06

Telemedicinsko očitanje Rtg snimke, nalaz i mišljenje

49,00

TEL07

Telemedicinsko očitanje CT ili MR snimke, nalaz i mišljenje

72,00

TEL08

Telemedicinska dermatološka usluga (pregled, mišljenje i nalaz)

54,05

TEL09

Telemedicinska imuno-hematološka usluga po testu

17,50

TEL10

Telemedicinska usluga u hitnoj medicinskoj pomoći

54,05

*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove.