Primjenom digitalne kamere visoke razlučivosti, dermatoskopa, računalnog sustava i programa za obradu podataka pružaju se telemedicinske usluge iz područja dermatologije.

Teledermatologija se definira kao praktična dermatologija koja koristi adekvatna sredstva elektronske komunikacije i informacijskih tehnologija. Obuhvaća dijagnostiku, konzultacije, terapiju, prijenos medicinskih podataka i edukaciju doktora medicine. Pojam teledermatologija uveli su Perednia i Brown 1995. godine, koristeći novu tehnologiju za dermatološku konzultaciju na daljinu. Teledermatološka dijagnostička procjena oboljenja može se usporediti s tradicionalnom procjenom dermatologa u realnom vremenu kada se dermatološki pregled i obavlja.

Najčešći simptomi dermatoloških bolesti su:

• Madeži - veliki broj madeža, promjena boje, veličine i rubova madeža,
• Maligni melanom u obitelji,
• Acne vulgaris i druge promjene na licu koje traju duže vrijeme i ne poboljšavaju se na propisanu terapiju,
• Dugotrajne promjene vlasišta i noktiju,
• Lokalizirano crvenilo kože uz ljuštenje,
• Opsežne promjene na koži,
• Ranice koje ne zarastaju duže vrijeme,
• Kronične bolesti kože koje ne reagiraju na propisanu terapiju.