Hemodijaliza
Hemodijaliza je metoda odstranjivanja otpadnih produkata kao što su kalij i urea, kao i obične vode iz krvi u slučaju zatajenja bubrega. Telemedicinskim uslugama spajaju se pacijenti, zdravstveni radnici u udaljenim centrima za dijalizu i specijalisti u klinikama koje obavljaju dijalizu. Radi povećanja kvalitete života dijaliziranih pacijenata otvaraju ce centri za dijalizu u njihovim mjestima/otocima. više...