Holter EKG-a je poseban postupak praćenja rada srca u toku 24h. Pacijent dolazi u telemedicinski pristupni centar s uputnicom HZZO-a i preporukom specijalista za snimanje Holter EKG-a. Tražitelj usluge prikuplja sve potrebne podatke od pacijenta. Mali aparat se postavi oko struka pacijenta, elektrode se pričvrste na prsa i pacijent odlazi te nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima.

Za vrijeme nošenja 24-satnog (ili 48-satnog) Holter EKG-a pacijent nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima (posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lijekova) i navikama (pušenje, konzumacija kave). Čak se preporučuje pacijentima izlaganje stresnim situacijama kako bi se registrirao mogući poremećaj ritma koji se pojavljuje u takvim okolnostima.

Prema uputama tražitelja usluge pacijent vodi kraći dnevnik ("Dnevnik pacijenta") o aktivnostima u toku dana. Za vrijeme snimanja Holter EKG-a važno je da pacijent vodi dnevnik svih svojih aktivnosti kako bi se pokušala povezati uzročno-posljedična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti. Postoji tipka "marker za tegobe" koju pacijent pritišće kada osjeti bilo koju nelagodnost.

Aparat snima 3 EKG kanala koji se izaberu, najčešće V1,V3,V5. Zapis EKG-a se preko memorijske kartice prebacuje na računalo i šalje telekonzultantu. Telekonzultant se obavještava o pristigloj snimci Holter EKG-a i tada se analiziraju slijedeće funkcije: srednja srčana frekvencija, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QTc interval i varijabilnost srčane frekvencije kao neovisan dijagnostički pokazatelj. Na ovaj se način ostvaruje objektivan uvid u stanje srčanog mišića i njegovog rada, što se koristi kod određivanja daljnjeg ispitivanja ili liječenja.

Nalaz i mišljenje specijalista (telekonzultanta) primatelj usluge može preuzeti 72 sata (3 radna dana) nakon skidanja Holter EKG-a u prostoru telemedicinskog pristupnog centra.