Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
Sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/2016) Hrvatski zavod za telemedicinu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  1. Rokovača d.o.o. OIB: 25107817189, Zagreb, Hribarov prilaz 13.

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova  (PDF)

Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (PDF)

 

Pregled sklopljenih Okvirnih sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

Pregled sklopljenih Okvirnih sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.

Pregled sklopljenih Okvirnih sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.

Pregled sklopljenih Okvirnih sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014.

Pregled sklopljenih Okvirnih sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015.

Pregled sklopljenih Okvirnih sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016.

 

Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.
Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu

Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu.
Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11., 83/13. i 143/13  i 13/14), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Prva izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11., 83/13. i 143/13  i 13/14), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

I. izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

II. izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11., 83/13. i 143/13  i 13/14), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.

Plan nabave roba, radova i usluga za razdoblje privremenog financiranja 01.01 - 31.03.2016 godine

Plan nabave roba, radova i usluga za razdoblje financiranja 01.04 - 31.12.2016 godine

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.83/13. i 143/13  i 13/14), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

Plan nabave roba, radova i usluga za razdoblje financiranja 01.01. - 31.12.2017. godine

Prva izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.83/13. i 143/13  i 13/14), javni naručitelj  Hrvatski zavod za telemedicinu objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.

Plan nabave roba, radova i usluga za razdoblje financiranja 01.01. - 31.12.2018. godine

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za razdoblje financiranja 01.01.-31.12.2018. godine.

Druga Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.

Treća Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.