Evidencije prisutnih na stručnom usavršavanju:

Liječnici

Medicinske sestre

Primalje

Zdravstveni radnici

Primalje - primjer popunjavanja evidencijskih lista

Smjernice za zdravstvene radnike prisutne na predavanju u svojstvu slušača:

Molimo Vas primijenite slijedeće napomene prilikom predavanja.

Poštujte privatnost pacijenta:

 • Tijekom predavanja, nemojte navoditi informacije koje bi mogle narušiti privatnost pacijenta 
(kao: ime pacijenta, ime bolnice, broj osiguranika i slično).

Ugasite mikrofon:

 • Ugasite svoj mikrofon kada ne govorite, to će spriječiti da se ne prenose šumovi i ostalo nepotrebni zvukovi na ostale lokacije slušača.
 • Ako trebate premjestiti mikrofon za vrijeme predavanja, prvo ga ugasite kako ne bi ometali druge.

Svedite okolnu buku na minimum:

 •     Kada vam mikrofon nije ugašen, pokušajte što je moguće više svesti okolnu buku na minimum.
 •     Izbjegavajte nepotrebno lupkanje po stolu, micanje papira ili razgovor sa nekim u istoj prostoriji. Te radnje uzrokuju šumove na ostalim lokacijama slušača.

Govorite razgovjetno i prirodno:

 • Nema potrebe da podižete glas pošto će mikrofon automatski pojačati zvuk.

Pauza između sugovornika:

 •     Pošto prijenos zvuka malo kasni, pričekajte trenutak nakon što ste čuli pitanje predavača kako bi ste se uvjerili da je predavač završio sa govorom.
 •     Zadržite profesionalno ponašanje.
 •     Imajte na umu da vas slušači na ostalim lokacijama mogu vidjeti i čuti cijelo vrijeme.
 •     Nemojte monopolizirati konverzaciju.
 •     Nemojte upadati u riječ dok netko priča.
 •     Izražavajte se pristojno i kulturno.
 •     Fokusirajte se na raspravu i pitanja vezana uz prezentaciju.
 •     Uzmite u obzir da postoji razlika u mišljenjima, ne uzimajte to osobno.
 •     Poštujte međusobnu privatnost.