Od 5.5.2016. materijali za e-Usavršavanje više neće biti slani poštom.

Materijali se mogu preuzeti na rasporedu predavanja

Tags: