Međunarodni projekti se odnose na suradnju Hrvatskog zavoda za telemedicinu s raznim međunarodnim organizacijama i subjektima te državama izvan Europske Unije.


Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu

Hitne telemedicinske usluge su zdravstvene usluge koje pruža telekonzultant u telemedicinskom specijalističkom centru na zahtjev tražitelja usluge primatelju usluge u hitnim i po život opasnim situacijama.

Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu se provodi po Ugovoru o zajmu br. 7598 HR sklopljenog dana 21. listopada 2008. godine između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potvrđenog Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ("Narodne novine" broj 12/08).

Ciljevi projekta su poboljšati učinkovitost i ishode sustava hitne medicinske pomoći i ojačati kapacitete Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi (MZSS) za razvijanje i provedbu strateških projekata. Projekt se sastoji od dvije komponente: "Razvoj hitne medicinske pomoći" i "Institucionalna podrška Ministarstvu zdravlja i socijalne skrbi za strateško planiranje u vezi s pristupom Europskoj Uniji". Organizacija pružanja hitnih telemedicinskih usluga sadržana je u četvrtoj potkomponenti komponente "Razvoj hitne medicinske pomoći" navedenoga projekta koja se bavi razvojem projekata telemedicine kao potpore reformi hitne medicinske pomoći za proširenje usluga telemedicine na otoke i ostala udaljena područja kako bi se unaprijedilo pružanje hitne medicinske pomoći u područjima s manje takvih usluga, na otocima i drugim lokacijama nabavom robe, konzultantskih usluga i obuke.

Integracijom telemedicine kao sredstva putem kojeg se pružaju pravovremene medicinske usluge u hitnoj medicinskoj pomoći podiže se kvaliteta zdravstvene njege pacijenata u hitnim stanjima, pogotovo na teško dostupnim i slabo prometno povezanim lokacijama - otocima i planinskim područjima (ruralnim i teško dostupnim područjima). U slučajevima kada je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ili udaljenosti lokacije pacijenta nemoguće u potrebnom roku otpremiti u objedinjeni hitni prijem bolnice potrebno je organizirati telemedicinske centre u ispostavama hitne medicinske pomoći u ruralnim i teško dostupnim područjima. Također, potrebno je organizirati telemedicinske centre u objedinjenim hitnim prijemima onih bolnica u koje će pacijent biti otpremljen, tj. onim bolnicama kojima teško dostupno područje gravitira. Regionalizacijom i decentralizacijom telemedicine u hitnim situacijama poboljšavaju se ishodi i kvaliteta pruženih usluga, smanjuje se vrijeme do pružanja usluge. Time se izbjegava prazan hod u zbrinjavanju pacijenta, odnosno prazan hod se može iskoristiti za pružanje korisnih medicinskih usluga pacijentu, na slijedeće načine:

  •     liječnik u hitnom prijemu doma zdravlja ili ispostavi izvanbolničke hitne medicinske pomoći može kontaktirati liječnike u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu i zatražiti njihovu konzultaciju, a time utjecati na održavanje ili postizanje stabilnog stanja pacijenta,
  •     liječnici u bolnici koja će u konačnici zbrinuti pacijenta mogu na vrijeme poduzeti sve potrebne postupke  i pripremu za dolazak pacijenta i njegovo pravovremeno zbrinjavanje,
  •     smanjuje se broj nesvrsishodnih hitnih intervencija pravilnim usmjeravanjem postupaka medicinskog osoblja koje neposredno zbrinjava pacijenta,
  •     skraćuje se vrijeme zbrinjavanja pravovremenom procjenom bolesnikovog stanja posljedično sudjelovanju kvalificiranijeg medicinskog osoblja.

Proširenje specijalističkih dijagnostičkih usluga na teško dostupne lokacije uporabom telemedicine vrši se postupnom i sustavnom implementacijom telemedicinskih centara na ciljane lokacije (uključujući provođenje komunikacijske infrastrukture i educiranje zdravstvenih radnika).

Više informacija o ovom projektu možete pronaći na stranicama Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi ovdje i na stranicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj ovdje.