Hrvatski zavod za telemedicinu objavio je natječaj za zapošljavanje.

Više informacija možete pronaći ovdje.