Telemedicinske usluge iz neurokirurgije obuhvaćaju prijenos slikovnog materijala (CT, MRI) i drugih oblika dijagnostičkih nalaza iz telemedicinskih pristupnih centara prema telemedicinskim specijalističkim centrima čime se omogućuje neurokirurška konzultacija u ustanovama koje nemaju neurokiruršku djelatnost. Primjenom telemedicnskih usluga iz neurokirurgije moguće je u najkraćem vremenu postaviti točnu dijagnozu i omogućiti daljnje brzo i svrsishodno liječenje, što je posebno važno u hitnim stanjima.

Primjenom telemedicinskih usluga iz neurokirurgije izbjegavaju se nepotrebni dijagnostički i terapijski postupci i skraćuje se boravak pacijenta u ustanovi telemedicinskog pristupnog centra. Pacijent se prema potrebi odmah premješta u klinički bolnički centar gdje se nastavlja specijalistička dijagnostika i liječenje što pridonosi racionalizaciji ukupnog liječenja neurokirurških pacijenata zbog skraćivanja vremena postavljanja dijagnoze i vremena upućivanja pacijenta u ustanove gdje se može poduzeti primjereno liječenje. Također, daljnja vrijednost je mogućnost dodatne ili trajne izobrazbe liječnika jer neprekidan dotok novih informacija i mogućnost savjetovanja sa stručnjacima u svakom trenutku omogućuje aktivno sudjelovanje u dijagnostici i liječenju svih vrsta pacijenata, oslobađa liječnika bojazni i dvojbi te povećava njegovo samopouzdanje.