Prema opisu poslova definiranom Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Hrvatski zavod za telemedicinu izdaje odobrenja za rad telemedicinskih centara te obavlja nadzor nad radom tih telemedicinskih centara i zdravstvenih radnika. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine definira osnovne pojmove u telemedicini, uvjete pružanja telemedicinskih usluga, način određivanja mreže telemedicinskih centara, način osiguravanja potrebne opreme i telekomunikacijskih vodova, odnose između sudionika uključenih u telemedicinu  te način i uvjete dobivanja odobrenja za rad telemedicinskih centara i nadzor nad radom telemedicinskih centara i zdravstvenih radnika.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti poslovi Hrvatskog zavoda za telemedicinu obuhvaćaju i izdavanje odobrenja za rad telemedicinskih centara. Za potrebe vođenja evidencije o izdanim/oduzetim odobrenjima za rad telemedicinskih centara vodi se registar.