Sukladno Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine Zavod će oduzeti odobrenje telemedicinskom centru ako:

– nastanu uvjeti za raskid ugovora osiguravatelja i ugovaratelja,

– nisu osigurani uvjeti za sklapanje ugovora osiguravatelja i ugovaratelja,

– nisu osigurani uvjeti za rad telemedicinskog centra,

– se zdravstveni radnici ne pridržavaju propisanih smjernica o obavljanju telemedicinskih usluga koji su objavljene na Internet stranicama Zavoda,

– dođe do zlouporabe telemedicinskih usluga.