Organizaciju programa e-Usavršavanja vodi Hrvatski zavod za telemedicinu u suradnji sa stručnim komorama.

Koordinator Hrvatskog zavoda za telemedicinu vrši poslove oko organizacije predavača, termina i odabira tema za pojedino predavanje unutar programa e-Usavršavanja.

Sve upite vezane za predavače, teme, materijale, mogućnosti sudjelovanja u programu e-Usavršavanja i ostalo možete uputiti na:

Hrvatski zavod za telemedicinu
Koordinator
Nađan Šerić, dr. med.
mob: +385 91 3690300
e-mail: nseric@ztm.hr

Sve upite vezane za organizaciju predavanja na lokacijama, termine i ostalo možete uputiti na:

Hrvatski zavod za telemedicinu
Zdravko Huber, dipl. ing.
mob: +385 91 5885698
e-mail: zdravko.huber@ztm.hr