Telemedicina se prema definiciji može svrstati kao dio zdravstva, no organizacija i implementacija mreže telemedicinskih centara, kao i njen uspješan rast i razvoj, te prilagodba uvjetima tržišta, proizvođača opreme i aplikacija, integracija s elektroničkim zdravstvenim kartonom i interoperabilnost s raznim medicinskim informacijskim sustavima unutar Republike Hrvatske, i šire unutar Europske Unije - sve su to razlozi zašto je nužno surađivati sa svim subjektima koji imaju dodir s telemedicinom kao takvom. Telemedicinski sustav je nemoguće uspješno voditi ako se ne organiziraju svi potrebni preduvjeti (medicinski, tehnički, ekonomski, politički) za njegov rad. Hrvatski zavod za telemedicinu je u svom radu usko surađivao s Ministarstvom zdravlja i socijalne skrbi, kao idejnim osnivačem, na području telemedicine i na ostalim područjima na kojima stručnjaci Hrvatskog zavoda za telemedicinu mogu pomoći u poboljšavanju i napretku zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.