Hrvatski zavod za telemedicinu jest zdravstvena ustanova za uvođenje i promicanje primjene tehnika i tehnologija u dijagnostici i liječenju na daljinu u Republici Hrvatskoj. Definicija Hrvatskog zavoda za telemedicinu, opis poslova, djelokrug rada i javne ovlasti opisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Javne ovlasti Hrvatskog zavoda za telemedicinu uključuju definiranje organizacije telemedicinske djelatnosti, minimalnih uvjeta za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike, izdavanje odobrenja za rad zdravstvenih radnika i telemedicinskih centara te nadzor nad radom zdravstvenih radnika.

Minimalni uvjeti organizacije telemedicinske djelatnosti, kvaliteta, odgovornost i odobrenja za obavljanje djelatnosti regulirani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine koji je na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu donio ministar nadležan za zdravstvo.