Proširena mreža telemedicinskih centara jest mreža zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika koji obavljaju djelatnost telemedicine, a koje nisu dio osnovne mreže telemedicinskih centara.

Trenutno nema uspostavljenih telemedicinskih centara u proširenoj mreži telemedicinskih centara.