Telemedicinske usluge iz psihijatrije/psihološke medicine predstavljaju jednu od mogućnosti pružanja adekvatne zaštite mentalnog zdravlja u okruženju primarne zdravstvene zaštite, liječnika opće i obiteljske medicine, odnosno poznate i bliske sredine u kojoj oboljeli živi. Potrebno je posebno naglasiti značajan porast kvalitete života osoba s psihičkim smetnjama u krajevima s nedostupnom specijalističkom i supspecijalističkom psihijatrijskom skrbi kojima je omogućena adekvatna zdravstvenaa zaštita u mjestu gdje žive putem telemedicinskih usluga. Odgovarajućim telemedicinskim psihijatrijskim uslugama psihički oboljeloj osobi omogućeni su adekvatni dijagnostički i terapijski postupci koji sada nisu pristupačni većini građana Republike Hrvatske. Telemedicinske usluge iz psihijatrije i psihološke medicine podrazumijevaju korištenje video-konferencijskog sustava za ostvarenje komunikacije između liječnika i pacijenta. Skupine pacijenata koji imaju pojačanu potrebu za primjenom psiholoških principa u svrhu unaprjeđenja i poboljšanja njihova liječenja obuhvaćaju, između ostalih i skupine kroničnih pacijenata, često ovisnih o stalnoj medicinskoj skrbi, kao i vrlo osjetljive skupine mladih pacijenata, pacijenata starije životne dobi i umirućih pacijenata. Naravno da ne treba zanemariti i sve druge skupine bolesnika kao i važnu ulogu psiholoških metoda tijekom njihova liječenja.

U primanju odgovarajuće medicinske skrbi pogotovo su ugrožene skupine pacijenata koji žive na udaljenim i izoliranim područjima. Telemedicinske usluge iz psihijatrije i psihološke medicine trenutno vrše usklađivanja organizacijskih parametara obzirom da pacijenti uspostavljaju posredan kontakt s liječnikom putem video-konferencijske veze umjesto uobičajenog neposrednog kontakta licem u lice. Za potrebe usklađivanja uspostavljen je prvi telemedicinski centar za pružanje usluga iz psihološke medicine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb te je organizirano uključivanje ovih usluga u rad redovne telemedicinske ambulante u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije - ispostava Supetar.