Nacionalna strategija razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini
Osnovni cilj ove nacionalne strategije je stvaranje informacijskog sustava na nacionalnoj razini kojim će se omogućiti nesmetana i funkcionalna razmjena slikovnog materijala i pisanih nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini, u okviru zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. više...