Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020. [hr]

Nacionalni strateški referentni okvir - NACRT [hr] [en]

Prijedlog Nacionalne strategija razvitka telemedicinske djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2017. godine [hr]

Prijedlog Nacionalne strategije razvoja informacijskog sustava za razmjenu medicinskih slika i nalaza u radiologiji i nuklearnoj medicini 2012- 2017 [hr]