Telemedicinu je definirala Svjetska zdravstvena organizacija kao praktičnu zdravstvenu zaštitu koja koristi interaktivnu zvučnu, vizualnu komunikaciju i razmjenu podataka. Predstavlja novi stupanj tehnološkog razvitka i ima osnovni cilj unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvene njege putem računala i informacijskih tehnologija. Važno je naglasiti da je telemedicina medicinski proces, a ne čista tehnologija. Obzirom da je tehnološki izvodljiva i ekonomski isplativa zaslužuje punu pažnju istraživača.

Telemedicina je pružanje zdravstvenih usluga na daljinu uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Zdravstvene usluge koje se mogu pružati su konzultativne usluge te dijagnostički i terapijski postupci koji se temelje na podacima dostupnim putem informacijsko-komunikacijskog sustava. - Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine.

Telemedicinom se mijenja tradicionalan način pružanja zdravstvenih usluga jer Vam se, pomoću videkonferencije u stvarnom vremenu, omogućuje povezivanje sa liječnikom specijalistom bez obzira na udaljenost i zemljopisni položaj što Vam povećava kvalitetu života i oslobađa Vas nepotrebnih putovanja, troškova i štedi Vaše vrijeme.

Naručivanje i posjeta telemedicinskom centru:

Na osnovu uputnice Vašeg liječnika primarne zdravstvene zaštite, telefonom ili osobno kontaktirajte tražitelja usluge (prema slici gore desno) u Domu zdravlja i zatražite termin za zdravstvenu uslugu. Termin otkazujete telefonom ili pisanim putem najkasnije 2 radna dana prije zakazanog termina.

Organizacija rada i vrste telemedicinskih usluga

Telemedicinski centar može biti:

  • telemedicinski pristupni centar,
  • telemedicinski specijalistički centar.

Telemedicinski pristupni centar jest mjesto primanja telemedicinskih usluga, a telemedicinski specijalistički centar jest mjesto primanja i pružanja telemedicinskih usluga prema specijalnostima.

Telemedicinske usluge dijele se prema vrsti i načinu izvođenja. Vrste telemedicinskih usluga su:

  • redovne,
  • hitne,
  • nadzorne.

Redovne telemedicinske usluge jesu zdravstvene usluge koje se pružaju na zahtjev tražitelja usluge u telemedicinskom specijalističkom centru u dogovorenom terminu.

Hitne telemedicinske usluge su zdravstvene usluge koje pruža telekonzultant u telemedicinskom specijalističkom centru na zahtjev tražitelja usluge primatelju usluge u hitnim i po život opasnim situacijama.

Nadzorne telemedicinske usluge su zdravstvene usluge nadzora zdravstvenog stanja primatelja usluge.

Sudionici u pružanju i primanju telemedicinskih usluga su:

  • Telekonzultant jest doktor medicine ili doktor medicine specijalist koji pruža telemedicinsku uslugu.
  • Tražitelj usluge jest doktor medicine ili zdravstveni radnik koji traži telemedicinsku uslugu.
  • Primatelj usluge jest pacijent za kojega je usluga zatražena.

Ugovaratelj jest pravna ili fizička osoba koja na temelju odobrenja Hrvatskog zavoda za telemedicinu osniva telemedicinski centar te ima sklopljen ugovor sa zavodom koji provodi obvezno zdravstveno osiguranje ili drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost obveznog ili dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Ugovaratelji mogu biti zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici.

Osiguravatelj jest zavod nadležan za obvezno zdravstveno osiguranje te druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.